S-a lansat Cooperativa Socială Lemn Therapy Sasca Mică


La Cornu Luncii a fost deschisă joi, 27 august 2015, Cooperativa socială „Lemn Therapy”, una dintre cele trei cooperative sociale create în cadrul proiectului cu finanţare europeană „Social Economy 4 All”. Noul SES are ca obiect de activitate fabricarea mobilierului de exterior. Alte două Structuri de Economie Socială au fost înfiinţate în comuna Dărmăneşti, din judeţul Suceava, şi în comuna Bratca, din judeţul Bihor, şi au ca activitate fabricarea obiectelor din sticlă prin fuziune, respectiv întreţinerea spaţiilor verzi. Evenimentul de lansare a avut loc la ora 13:00, în Sala de Protocol din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică din comuna Cornu Luncii.

 

La „Lemn Therapy” vor lucra persoane cu dizabilităţi din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică. Cooperativa „Lemn Therapy” este creată în cadrul proiectului „Social Economy 4 All”, POSDRU/173/6.1/S/148302, cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“, implementat de comuna Cornu Luncii, în calitate de solicitant, împreună cu următoarele organizaţii în calitate de parteneri naţionali: Fundaţia ECOTOP pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă Oradea – ECOTOP Oradea, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Asociaţia KULT-ART şi Die Querdenker, partenerul transnaţional din Austria.

 Alte două Structuri de Economie Socială (SES) au fost înființate în com. Dărmănești, jud. Suceava și în com. Bratca, jud. Bihor și au ca activitate fabricarea obiectelor din sticlă prin fuziune, respectiv întreținerea spațiilor verzi. Aceste  structuri de economie socială vor sprijini accesul pe piața muncii a persoanelor vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane care trăiesc din venitul minim garantat și familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale.

La conferința de lansare a cooperativei au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai instituțiilor publice, mass-media, ONG-uri, beneficiari și specialiști din rândul partenerilor implicați în acest proiect.