Locațiile de desfășurare a activităților/subactivităților relevante - Octombrie (Anexa 8)


                                                                                                                                                                                                                                                        Anexa nr.1

Lider de parteneriat : Comuna Cornu Luncii

Nume si prenume manager proiect : Daneliuc Niculina - Doina

Telefon mobil manager proiect : 0744 472090 / e-mail manager proiect : daneliucd@gmail.com

ID proiect : 148302 / Titlu proiect : ”Social Economy 4 All”

 

                                                  Raportare

                             privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna  Octombrie 2015

 

Nr.

crt.

Denumire activitate conform sectiunii “graficul activitatilor proiectului” din cererea de finantare

Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in

activitatea mentionata in coloana A

Perioada de implementare

Intervalul orar

Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate

Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea

Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii

Observatii

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

A4. Crearea, dezvoltarea și susținerea structurilor de economie socială (SES)

A4.4 Dezvoltarea liniilor de producție pentru cele 3 SES

01.10  - 31.10

 

09 - 13

3 persoane din GT ( 1 manager,2 specialisti)

SES  Lemn Therapy , CRRN - sat Sasca Mică ,Comuna Cornu Luncii , Suceava

 

Solicitant , Comuna Cornu Luncii

 

 

 

Intrarea laterală din partea dreaptă.

A4.5 Desfasurarea activitatilor de producție SES

01.10  - 31.10

 

09- 13

5 persoane din GT

(5 muncitori)

SES  Lemn Therapy , CRRN - sat Sasca Mică ,Comuna Cornu Luncii , Suceava

 

Solicitant , Comuna Cornu Luncii

 

 

 

Intrarea laterală din partea dreaptă.

 

 

A4.4 Dezvoltarea liniilor de producție pentru cele 3 SES

01.10 – 31.10

09.00-17.00

6 persoane din GT ( 1 manager,2 specialisti, 3 muncitori)

La locatiile prevazute in contractele de lucrari

P2 /SES Dianthus

Întrucat SES –ul dezvoltat este in domeniul intretinerii peisagiste locatiile de implementare vor fi cele prevazute in contractele de lucrari – contact manager SES

- 0742 304 524 -

A4.5 Desfasurarea activitatilor de producție SES

01.10 – 31.10

09.00-17.00

6 persoane din GT ( 1 manager,2 specialisti, 3 muncitori)

La locatiile prevazute in contractele de lucrari

P2 /SES Dianthus

Întrucat SES –ul dezvoltat este in domeniul intretinerii peisagiste locatiile de implementare vor fi cele prevazute in contractele de lucrari – contact manager SES

- 0742 304 524 -

A.4.5 Desfasurarea activitatilor de productie SES

01.10-30.10.2015

09.00-17.00

5 angajati din cadrul GT

Maritei, 537A, Com.Darmanesti jud. Suceava

P3- Asociatia KULT-ART Suceava

SES 3

 

Langa terenul de fotbal (fosta discoteca din sat Maritei, Com.darmanesti, Jud.Suceava)

 

 

01.10-30.10.2015

09.00-17.00

2 specialisti

Maritei, 537A, Com.Darmanesti jud. Suceava

P3- Asociatia KULT-ART Suceava

SES 3

 

Langa terenul de fotbal (fosta discoteca din sat Maritei, Com.darmanesti, Jud.Suceava)

 

 

A.4.5 Desfasurarea activitatilor de productie SES

01.10-30.10.2015

08.00-16.00

1 manager SES

Str.Universitatii, nr.48, Suceava

Maritei, 537A, Com.Darmanesti jud. Suceava

P3- Asociatia KULT-ART Suceava

 

 

SES 3

 

In cadrul centrului cultural bucovina , et.1, cam.6

Langa terenul de fotbal (fosta discoteca din sat Maritei, Com.darmanesti, Jud.Suceava)

 

A7.  Desfășurarea programelor de formare pentru grupul țintă

A 7.2 Desfasurarea cursurilor de formare profesionala

 

 

 

 

 

 

(curs lucrator în tâmplărie – nivel I – perioada de 3 luni)

01.10  - 15.10

 

9 – 13

 

 

 

 

 

28 persoane din GT (persoane cu dizabilitati)

 

Căminul Cultural din Sasca Mică, Comuna Cornu Luncii - partea teoretică;

SES  Lemn Therapy , CRRN, Sasca Mică, Cornu Luncii, Suceava- partea practică

 

P1 –Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

 

A 7.2 Desfasurarea cursurilor de formare profesionala

 

 

 

 

 

 

EVALUARE (curs lucrator în tâmplărie – nivel I – perioada de 3 luni)

17.10

 

9 – 13

 

 

 

 

 

28 persoane din GT (persoane cu dizabilitati)

 

Căminul Cultural din Sasca Mică, Comuna Cornu Luncii

 

P1 –Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

 

A 7.2 Desfasurarea cursurilor de formare profesionala

 

(curs peisagist floricultor – nivel I)

 9 – 15

(6 ore)

 

 

28 persoane din GT 

 

Liceul teoretic Borod, Str. Principala 181, jud Bihor

P1 –Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

 

 

 

A 7.2 Desfasurarea cursurilor de formare profesionala

 

 

01.10-15.10.2015

 

 

 

15.10 -30.10. 2015

 

09.00-15.00

 

 

09.00-17.00

 

28 cursanti

Scoala Gimnaziala Constantin Morariu Sat. Patrauti, Jud. suceava

P1- Asociatia Institutul pentru parteneriat Social Bucovina

 

Grupa de beneficiarii ai cursului de Lucrator in industria sticlei

Scoala Gimnaziala Constantin Morariu Patrauti(Scoala din Moldoveni)

2

A 8. Desfasurarea programelor de instruire la locul de munca a grupului tinta

A8.2 Desfasurarea sesiunilor de instruire la locul de munca

 

 

 

01.10.-31.10

09 – 13

5 persoane din cadrul GT (pers cu dizabilități)

SES  Lemn Therapy , CRRN - sat Sasca Mică ,Comuna Cornu Luncii , Suceava

S - Comuna Cornu Luncii

Intrarea laterală din partea dreaptă.

 

A8.3 Desfasurarea stagiilor de practica in tara

01.10.-31.10

09 – 13

5 persoane din cadrul GT (pers cu dizabilități)

S.C COSMARIS S.R.L, Localitatea Sasca Noua Suceava, Comuna Cornu Luncii

S - Comuna Cornu Luncii

La intersectia dintre Sasca Mica si Sasca Noua

 

A8.4 Desfasurarea stagiilor de practica in strainatate

 

19.10.-29.10

09 – 17

3 persoane din cadrul GT (pers cu dizabilități)

Austria , Linz , stagiu de formare in cadrul unei structuri de procesare a lemnului –Fragile Fröbelstr. 16, 4020 Linz

P1- Asociatia Institutul pentru parteneriat Social Bucovina

 

 

 

A8.2 Desfasurarea sesiunilor de instruire la locul de munca

 

01.10-31.10

Luni 8.00 – 16.00

Miercuri 07.10 – ora 8 -14

Vineri  8.00 – 15.00

 

5 persoane din cadrul GT (instruire la locul de munca in cadrul SES)

Practica se va desfasura la Urvind/Uileacu de Cris , Bihor

 

 

 

 

 

P2 - Ecotop

Întrucat  se lucrează în domeniul intretinerii peisagiste locatiile de implementare vor fi cele prevazute in contractele de lucrari  ale furnizorului– contact manager SES

- 0742 304 524 -

8.00 – 16.00

 

5 persoane din cadrul GT(stagii de practica)

SC Kaluna SRL , Str. Adevarului, 51, Oradea, Bihor, 410170

A8.4 Desfasurarea stagiilor de practica in strainatate

 

19.10.-29.10

09 – 17

3 persoane din cadrul GT

Austria , Linz , stagiu de formare in cadrul unei structuri de intretinere peisagisticaGärtnerei Weichselbaumer - Alkovnerstr. 324072 Alkoven

P1- Asociatia Institutul pentru parteneriat Social Bucovina

01.10-30.10

10.00-13.00

13.00-16.00

4 ucenici

 

1 ucenic

SES 3 KULT ART FUSION , Maritei, 537A, Com.Darmanesti Suceava

 

 

 

 

P1- Asociatia Institutul pentru parteneriat Social Bucovina

P1- Asociatia

SES 3

 

08.00-12.00

5 ucenici

Stil Glass SRL

Str. Traian Vuia nr.11, Suceava

Fosta fabrica de sticla din Suceava

Nota : A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea “Graficul activitatilor”.

B - se vor mentiona activitatile/subactivitatile relevante la care participa persoane din grupul tinta, asa cum sunt acestea denumite in cererea de finantare la sectiunile “Activitatile proiectului” si “Graficul activitatilor”.

C - se va mentiona perioada de implementare a activitatii/subactivitatii relevante, in luna de raportare. Daca activitatea/subactivitatea relevanta este programata sa se desfasoare in intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/subactivitatea relevanta pe zile de desfasurare.

D - se va mentiona intervalul orar in care se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta in ziua/perioada respectiva.

E - se va mentiona numarul estimat de persoane din grupul tinta care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/subactivitatea relevanta respectiva.

F - se va mentiona cat mai precis si cat mai detaliat posibil locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta

G – se va mentiona denumirea entitatii, care raspunde de implementarea activitatii/subactivitatii relevante - lider de parteneriat / partener / prestator de servicii

H – se va mentiona orice informatie, care poate fi de folos in prelucrarea de catre AM/Organismele intermediare a informatiilor furnizate in prezenta raportare