Conferinta de presa de lansare a proiectului, 12 martie 2015


Proiectul „Social Economy 4 All”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European, a fost lansat astăzi, 12 martie 2015, în Sala Bucovina a Consiliului Judeţean Suceava. Cofinanţarea se face prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, iar proiectul este implementat de comuna Cornu Luncii, în calitate de solicitant, împreună cu parteneri naţionali: Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Fundația ECOTOP pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea, Asociația KULT-ART și Die Querdenker, partenerul transnaţional din Austria.

Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a spus că „obiectivul general al proiectului constă în crearea unui model integrat pentru sprijinirea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile Nord-Est şi Nord-Vest ale României prin dezvoltarea unor structuri de economie socială în cadrul unui consorţiu profesionist transnaţional care să conducă la promovarea unei societăţi europene incluzive şi coezive”.

Vor fi create 24 de locuri de muncă prin dezvoltarea a 3 cooperative sociale, două în județul Suceava, cu activitate în fabricarea mobilierului de exterior și fabricarea obiectelor din sticlă prin fuziune, și una în județul Bihor, cu activitate pentru întreținerea spațiilor verzi. Aceste structuri de economie socială vor sprijini accesul pe piața muncii a persoanelor vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane care trăiesc din venitul minim garantat și familii care au mai mult de doi copii și/sau familii monoparentale. Proiectul are o durată de implementare de 12 luni și are o valoare totală de 4.900.943 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 4.802.924 lei, iar contribuţia proprie este de 98.018 lei.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor publice locale și județene, organizații non-guvernamentale și alți actori interesați de evoluția conceptului de economie socială în România, cu aplicare pe regiunile Nord Vest și Nord Est.